Casa Lluvià

La Casa Lluvià, situada a prop del Passeig de Manresa, data de 1908 i és obra de l’arquitecte Ignasi Oms i Ponsa. És un habitatge representatiu del modernisme, com es veu en l’ornamentació de la façana, i a l’interior, amb columnes de pedra amb relleus i sostres amb motllures.

La Casa Lluvià és un habitatge representatiu de la burgesia industrial de principis del segle XX, elements que a Catalunya solen confluir en el Modernisme. Si bé es va construir per encàrrec de Sebastià Tàpias i Selga, posteriorment la va adquirir el senyor Lluvià. Durant un temps va servir d’escola i va passar per un moment crític en què va estar a punt de ser enderrocada.

A diferència del Casino de Manresa (1906), la Casa Lluvià s’aparta del classicisme i l’autor hi combina, en un joc de volums asimètrics, un cos central amb dues torres de diferents proporcions i alçades. La façana conserva una ornamentació típicament modernista amb esgrafiats a les parets, ornamentació florals en capitells i mènsules, rematat amb un esglaonat de rajola i totxo a les cornises. El jardí està ballat amb reixes de ferro forjat.

A l’interior de l’edifici s’hi conserven alguns elements típics com ara columnes de pedra amb relleus, sostres amb motllures i pintura de tendència naïf. També es conserva la fusteria original de les finestres d’un despatx.

Visita la Casa Lluvià en format didàctic i activititats pensades pels infants:És un projecte adreçat a infants de Primària i adaptat per a alumnes amb necessitats educatives especials per conèixer el Modernisme visitant la Casa Lluvià de Manresa.