Factura electrònica

La Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya preveu el foment de la factura electrònica en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. I la Llei Estatal 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, regula l'obligació de presentació de factura electrònica a les Administracions Públiques a partir del 15 de gener de 2015.

Bústia d'entrega de les factures electròniques

Podeu lliurar les vostres factures al servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), en la seva condició de Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya seguint l’enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7

 

Heu de continuar adreçant les vostres consultes relacionades amb el contingut comercial de la factura i els indicadors de servei o aprovisionament a les persones de contacte que us han sol·licitat el bé o servei.

No dubteu consultar qualsevol aclariment a traves de l’oficina d’impuls a la factura electrònica a l’enllaç següent:
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=6&set-locale=ca_ES