Transparència

24/3/2017
Portal de transparència
Dret d'accés a la informació pública
Llegeix més
Infome de l'Auditoria 2018
Llegeix més
Execució del Pressupost 2018
Llegeix més
Comptes anuals Fira 2018
Llegeix més
Fitxa de perfil i trajectòria professional 2
Llegeix més
Fitxa de perfil i trajectòria professional 1
Llegeix més
Sol·licitud d'accés a la informació pública
Llegeix més
Estatuts
Llegeix més
Publicitat activa dels viatges de l'estranger
Llegeix més
Conveni oficines i despatxos
Llegeix més
Efectius de personal 2021
Llegeix més
Viatges del tercer trimestre de 2019
Llegeix més
Resolució de contractació d’un reforç d’auxiliar administratiu
Llegeix més
Introducció
INTRODUCCIÓ A LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
Llegeix més