Música
divendres, 15 octubre, 09:00

Tarta Relena

Fiat Lux
Presentació disc

Coproducció: TARTA RELENA, THE INDIAN RUNNERS, LA MARFÀ – CENTRE DE CREACIÓ MUSICAL i (A)PHÒNICA - FESTIVAL DE LA VEU DE BANYOLES

Tarta Relena explora a cappella les sonoritats de la música vocal, buscant la complexitat en la senzillesa i la màxima expressió amb el mínim d’elements. El seu repertori inclou músiques de tradició oral i cançons d’autor de la Mediterrània. Al nou disc segueixen l’evolució de treballs anteriors, amb més presència electrònica i temes en català, grec, castellà, llatí, judeocristià, occità i georgià.

IDEA, COMPOSICIÓ, DIRECCIÓ I INTERPRETACIÓ Marta Torrella i Helena Ros

PRODUCCIÓ SONORA ENREGISTRADA Òscar Garrobé i Juan Luis Batalla

PRODUCCIÓ SONORA DIRECTA Gerard Valverde

ESPAI LUMÍNIC Pol Mas de Xaxàs i Marc Arroyo - Oscila Studio

DRAMATÚRGIA Roser Casamayor

MOVIMENT Joaquín Collado - Antes Collado

VESTUARI Pau Aulí

ART Clàudia Torrents – Arkivia