Typology activity

Reunions ràpides

06|07 Octubre 2023
Inscripció prèvia

Amb la voluntat de facilitar el contacte directe entre els professionals del sector cultural, organitzem trobades ràpides i concertades entre experts del sector de les arts escèniques i de la música i els artistes i professionals que hi vulguin prendre contacte directe.

Les reunions ràpides es faran el divendres 6 i dissabte 7 d'octubre de 15.30h a 16.30h a la Carpa Pro. Cada participant disposarà de 8 minuts per explicar el seu projecte.

SOL·LICITUD TANCADA