This web uses cookies to improve browsers' experience. By continuing to browse this website, you confirm that you accept the use of cookies. I accept | More information

sliders

21a Fira Mediterrània de Manresa

21st Fira Mediterrània Manresa

21st Fira Mediterrània Manresa

La Fira empieza

The link address is: https://youtu.be/uiNnIVt8Q6U

La Fira en marxa

Fira keeps going

Fira starting

Dissabte de Fira

Sábado de Fira

Saturday at Fira

Crònica il·lustrada

Crónica ilustrada

Illustrated chronicle

Vídeo resum de la 21a Fira Mediterrània

Vídeo resum de la 21a Fira Mediterrània

Video resumen de la 21a Fira Mediterrània de Manresa

Video of the 21st Fira main highlights

Obeses amb la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses

Produccions de ferro

Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries