Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

Fira Mediterrànea s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a firamediterrania.cat

Situació de compliment

a) Aquest lloc web és plenament conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

b) Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

c) Aquest lloc web encara no és conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre. A continuació s’indiquen les excepcions i els aspectes no conformes.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a) Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

  • 9.1.1.1 Contingut no textual
  • 9.1.4.1 Ús del color
  • 9.1.4.5 Imatges de texte
  • 9.1.4.10 Reajustament del texte
  • 9.1.4.12 Espaiat del texte
  • 9.2.4.1 Evitar blocs

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 12/12/2022.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una avaluació duta a terme per la consultoria d’accessibilitat AGILS S.L. (https://agilscomunicacio.com) en el marc de la col·laboració amb l’oficina d’accessibilitat del propi organisme.

Darrera revisió de la declaració: 12/12/2022

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Sol·licitar informació i continguts exclosos de l’àmbit d’aplicació de la directiva
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat al lloc web.

A través del següent correu electrònic: comunicacio@firamediterrania.cat

Procediment d'aplicació

El procediment de reclamació recollit en l'article 13 de Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.

En el cas que la resposta a la notificació o a la sol·licitud sigui insatisfactòria, tal i com s’estableix en la Directiva Europea (article 7, apartat 1, lletra c), pot realitzar una reclamació a:

La Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles d’arrel tradicional