Bases de la convocatòria per a l'acompanyament de joves (Acció 4)

La present convocatòria és per a l’acció 4 de l'acompanyament de joves que tinguin la voluntat de dedicar-se a nivell professional a la dansa i tinguin interès a treballar creativament amb l’arrel.

ACCIÓ 4. Acompanyament de joves que vulguin dedicar-se professionalment a la dansa i vulguin treballar creativament amb l’arrel

 1. Objecte

  L’objecte d’aquesta iniciativa és afavorir que els creadors emergents treballin amb la dansa d’arrel i estimular als i les nous/noves professionals de la dansa a treballar amb la dansa d’arrel tradicional.

  L’objectiu és elaborar un mapa de joves de l’àmbit dels esbarts i de la dansa d’arrel que estiguin iniciant un camí professional en el món de la dansa, o bé estiguin estudiant o vulguin estudiar dansa i dedicar-s’hi professionalment en qualsevol de les seves mirades.

  Amb aquesta acció es pretén acompanyar i donar suport als primers treballs professionals d’aquests joves facilitant la creació de noves propostes a partir del llenguatge de la dansa d’arrel tradicional.

  Aquest acompanyament i suport es realitzarà mitjançant la Fira Mediterrània i la seva clau de joves i creadors/es emergents, facilitant la seva incorporació al mercat professional amb suport a la creació, producció i/o exhibició de les seves primeres peces.
 2. Persones beneficiàries

  Joves de l’àmbit dels esbarts i de la dansa d’arrel que estiguin iniciant un camí professional en el món de la dansa en qualsevol de les seves mirades, i vulguin treballar creativament amb l’arrel.
 3. Procediment i documentació

  3.1 Cal emplenar el formulari de la sol·licitud, clicant el següent enllaç i que conté:

  1. Dades de qui presenta a la persona candidata (nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de contacte).

   I en el mateix formulari adjuntar el següent document en format .doc o .pdf:

  2. Currículum de la persona candidata que inclourà les seves dades (nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon i correu electrònic de contacte). (Mida del fitxer: 10 MB com a màxim). 

  3.2 Fira Mediterrània elaborarà el mapa amb les persones presentades i es posarà en contacte amb elles per fer-ne un seguiment. 

 4. Termini de presentació de la documentació

  Les persones candidates podran presentar la seva documentació del 21 de març al 13 d'abril de 2023

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb plaimpulsdansaarrel@gmail.com