Conseller Mascarell: "Una societat més culta aposta pel que significa la cultura en termes d'economia i de progrés"

20/4/2012
  • Els experts advoquen per una major participació de les empreses en el patrocini cultural en el marc de la Jornada sobre Patrocini i Mecenatge Cultural que ha tingut lloc avui i que han organitzat la Fundació abertis, el Departament de Cultura i la Fundació MACBA

La directora general de Polítiques i Indústries Culturals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, María Teresa Lizaranzu, ha recordat que el seu ministeri treballa en una Llei de Mecenatge amb més participació de les empreses i la ciutadania

A Catalunya 250.000 persones treballen en l’àmbit de la cultura, i hi ha 38.000 empreses vinculades a aquest sector, mentre que a Espanya, el sector cultural aporta el 4% del PIB i dóna feina al 2,8% dels treballadors.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Monuments i Llocs, la Fundació abertis, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fundació MACBA han organitzat avui la Jornada sobre Patrocini i Mecenatge Cultural: Visions i Innovació, que ha tingut lloc al castell de Castellet (Castellet i la Gornal, Alt Penedès), seu de la Fundació abertis.

Han inaugurat la jornada el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell; la directora general de Polítiques i Indústries Culturals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, María Teresa Lizaranzu; el president de la Fundació MACBA, Leopoldo Rodés; i el president d’abertis, Salvador Alemany.

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha reclamat “major convicció en el paper econòmic de la cultura”, i ha defensat que “una societat més culta també està més cohesionada i és més sòlida, i aposta pel que significa la cultura en termes d'economia i progrés”. Segons el conseller de Cultura, a Catalunya prop 250.000 persones treballen en l’àmbit de la cultura, i hi ha unes 38.000 empreses vinculades a aquest sector.

El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha destacat que en l’àmbit de la cultura “estem en un moment de cruïlla: o apostem per la cultura o decidim que ja no té importància. Si ens ho creiem, que la cultura és important, hem d'avançar cap a un model d’institucions culturals mixt públic-privat i cap a una millor gestió”, ha afirmat.

Ferran Mascarell ha assegurat que “convé enfortir el model mixt de cooperació” en matèria cultural, que combina la participació pública i la privada i que, segons ha dit, “té una llarga tradició a Catalunya”. En el context econòmic actual, “les aliances públicoprivades jugaran un paper essencial en el futur”, ha assegurat.

Mascarell ha ressaltat que “fins ara ens ha fallat la política” i que “cal una bona llei de mecenatge”. “Sé que el Ministeri de Cultura comparteix aquesta tesi i espero que se'n surti, perquè fins ara sempre ha guanyat la tesi contrària dels successius ministeris d'Economia”, ha afirmat.

Per la seva banda, la directora general de Polítiques i Indústries Culturals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, María Teresa Lizaranzu, ha recordat que el seu Ministeri està treballant en una Llei de Mecenatge, la qual, segons ha dit, “vol canviar el plantejament de cooperació amb l’empresa privada”. Segons la Directora General, “es tracta de passar d’un model convencional recolzat en les ajudes i subvencions públiques a un model amb més participació de les empreses i també més aportacions per part de la ciutadania”.

Leopoldo Rodés, president de la Fundació MACBA, ha recalcat la importància del mecenatge, afirmant que “malgrat els temps que vivim, no es pot deixar la cultura de banda”. També ha reclamat un canvi de model, amb una major implicació directa de la societat civil en el finançament de les institucions i activitats culturals. 

Per últim, el president d’abertis, Salvador Alemany ha recalcat que, per a les empreses, és important “assumir el seu compromís”, així com “focalitzar-se en projectes de patrocini concrets” i que estiguin integrats dins de l’estratègia de la companyia. Salvador Alemany ha recordat l’aposta del Grup per la conservació del patrimoni històric i pel foment de la cultura, especialment vinculats als territoris on està present la companyia”.

La importància del sector cultural

En un context de creixent demanda de finançament per a projectes ambientals i socials, la finalitat d’aquesta jornada és donar a conèixer les tendències actuals del mecenatge i patrocini empresarial en l’àmbit de la cultura. Segons dades recents del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, el sector cultural a Espanya aporta gairebé el 4% del PIB i dóna feina al 2,8% dels treballadors.

D’altra banda, l’Enquesta d’Hàbits i Pràctiques Culturals a Espanya, elaborada per la Secretaria d’Estat de Cultura i presentada al setembre del 2011, mostra que els darrers anys hi ha hagut un creixement de les taxes d’assistència anual a exposicions, monuments, jaciments, arxius i museus. Aquest informe també indica que, malgrat que hi ha hagut lleus descensos en l’assistència a espectacles de teatre, òpera i música clàssica, hi ha un notable increment dels nivells de lectura i de l’assistència a les biblioteques.

La Fundació Abertis

La Fundació abertis és una de les respostes de la Responsabilitat Social Corporativa d’abertis, grup internacional de gestió d’infraestructures per a la mobilitat i les telecomunicacions a través de tres àrees de negoci: autopistes, infraestructures de telecomunicacions i aeroports. La fundació abertis promou la investigació sobre l’impacte de les grans infraestructures en el territori, i també actua en els àmbits del medi ambient, l’acció social i la promoció de la cultura, a més de dur a terme un ampli Programa de Seguretat Viària.

La Fundació abertis col·labora amb les principals institucions culturals, de la mà de les administracions públiques, amb l'objectiu de fer la cultura més accessible a la ciutadania. També fa possible la intervenció en monuments que difícilment podrien rebre suport econòmic per ser recuperats. A més a més, ha posat a disposició del públic dos béns patrimonials d'interès: el castell de Castellet i la pedrera romana del Mèdol.

L’Institut Català de les Empreses Culturals del Departament de Cultura

L'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)  és un organisme del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya creat l'any 2000 amb l'objectiu d'impulsar la creativitat artística i la producció, la distribució i la difusió de continguts culturals, mitjançant el desenvolupament de les empreses culturals, i també fomentar el consum cultural i l'ampliació de mercats per a la cultura catalana.

Les seves línies d'actuació principals són la concessió d'ajuts i subvencions per a les empreses catalanes per a la producció, promoció, distribució, difusió i rehabilitació i millora d'equipaments; la prestació de serveis per al desenvolupament empresarial i la col·laboració amb altres entitats i organismes per fomentar la difusió i el consum cultural.

A través del Servei de Desenvolupament Empresarial (SDE) de l’Àrea de Desenvolupament Empresarial, que té entre les seves competències la creació de les millors condicions per afavorir l’accés al finançament i la millora de la competitivitat de les empreses culturals catalanes, l’ICEC del Departament de Cultura col·labora en l’organització d’aquesta jornada.

La Fundació MACBA

La Fundació MACBA és una entitat privada sense ànim de lucre creada el 1987 per una àmplia representació de la societat civil catalana —33 particulars i 33 empreses fundadores— amb l’objectiu d’impulsar la construcció d’un museu d’art contemporani a Barcelona i de crear el seu futur fons artístic. Un any després, la Fundació, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya creaven el Consorci MACBA, òrgan rector del Museu, al qual s’incorporaria el 2007 el Ministeri de Cultura.

La Fundació MACBA celebra aquest 2012 el seu 25è aniversari. Al llarg de tot aquest temps i gràcies a les donacions d’unes 50 empreses i d’uns 70 particulars, la col·lecció permanent del Museu ha anat creixent fins a convertir-se en una de les més destacades d’Europa amb un total aproximat de 3.000 obres.