El Departament de Cultura participa a l'European Creative Industries Alliance (ECIA)

23/2/2012
  • Es tracta d’una iniciativa de la Comissió Europea amb la qual es pretén definir un catàleg de polítiques de suport a les pimes a partir de l’experiència de les indústries culturals i creatives
  • També hi participen Amsterdam (Països Baixos), la província de Milà (Itàlia), la ciutat de Berlín (Alemanya), i les ciutats de Tampere (Finlàndia) i Nantes (França)
  • Del 26 al 28 de febrer la CE presentarà oficialment a Milà aquest projecte, en el marc de l’Innovation Festival

 

El Departament de Cultura, a través de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), formarà part del consorci European Creative Industries Alliance (ECIA). Es tracta d’una iniciativa de la Direcció General d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea amb la qual es pretén definir un catàleg de polítiques de suport a les pimes a partir de l’experiència de les indústries culturals i creatives. El projecte té una durada de 3 anys i serà presentat oficialment a Milà, en el marc de l’Innovation Festival (26-28 de febrer).

El projecte s’articula a través d’un consorci d’agents regionals vinculats a les indústries culturals i creatives perquè intercanviïn els seus coneixements en matèria de polítiques públiques i defineixin accions concretes de suport a les empreses. A més de l’ICEC-Departament de Cultura, també formen part del consorci: Amsterdam Innovation Motor (Països Baixos) –que lidera el projecte–, la província de Milà (Itàlia), la ciutat de Berlín (Alemanya), i les ciutats de Tampere (Finlàndia) i Nantes (França).

La interlocució es vehicularà sota una plataforma d’aprenentatge de polítiques anomenada ECIA Policy Learning Platform, (ECIAP) que vol esdevenir l’espai de trobada entre els membres del Consorci i altres agents implicats.

Amb aquesta iniciativa, la Comissió Europea posa de manifest la creixent importància de les indústries culturals i creatives en la seva aportació a l’economia de la UE, tant pel que fa al PIB com a la generació d’ocupació. A més, la Comissió també reconeix que el sector de les empreses creatives sovint actua com a viver d’iniciatives empresarials de caràcter innovador i d’alt valor afegit, ja sigui per la seva capacitat de generar actius de propietat intel·lectual, com per la recerca i adaptació constant de les seves estratègies de màrqueting en el seu afany per generar una demanda a mida en cada cas.

 

El paper del Departament de Cultura a ECIA

En el marc de la l’ECIA Policy Learning Platform, el Departament de Cultura, a través de l’ICEC, serà el responsable de coordinar l’intercanvi d’experiències i coneixements en matèria d’accés al finançament per les empreses culturals i creatives, amb els objectius següents:  

Detectar, considerar i dissenyar instruments de finançament més eficients per donar suport a les PIMES amb caràcter innovador en l’àmbit de les indústries creatives.

Definir les recomanacions de polítiques per accelerar la incorporació dels mecanismes de suport financer més avançats amb eficàcia i impacte provats.

Considerar la implementació a través dels programes de fons estructurals de la UE o els mecanismes de suport de l’European Investment Bank (EIB) i l’European Investment Fund (EIF).

Aquest projecte és una oportunitat per posicionar el Departament de Cultura com a institució en l’àmbit de la CE, així com per aportar a l’agenda europea temes d’interès del Departament.