El Casino ret homenatge a la festa amb una exposició de la nissaga de fotògrafs Català-Roca

2/11/2011