Kiko Veneno: "Em sento identificat amb la Fira Mediterrània perquè practico contínuament el concepte de barreja de cultures"

8/11/2013