L’APCC moderarà el debat de la jornada professional sobre la llei d’espectacles Públics i els Plans d’Autoprotecció

22/4/2015