Imatge principal sostenibilitat

Sostenibilitat

Un projecte amb valors

Fira Mediterrània de Manresa conscient que els propòsits en termes de sostenibilitat són més necessaris que mai, està treballant per integrar l’Agenda 2030 en el seu esdeveniment i apropar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), creant un espai de connexió entre la cultura i el desenvolupament sostenible, més enllà de l’emergència climàtica i la sostenibilitat ambiental.

La Fira Mediterrània pren compromís amb el seu entorn, amb un esforç constant i sostingut, per una gestió sostenible i respectuosa de l’esdeveniment a nivell ambiental, social i econòmic.

La Fira Mediterrània de Manresa emprèn accions i mesures que contribueixen a fomentar la cultura de la sostenibilitat:.

Mesures:

 • Producció de materials editats

Reduir la producció editada de suports comunicatius de la Fira. Substituir, paulatinament, els materials per productes sostenibles i respectuosos amb el medi ambient.

 • Acreditacions sostenibles, plantables i biodegradables

Fetes amb materials reciclats que contenen llavors al seu interior. Es pot plantar en comptes de llençar-la en finalitzar l'esdeveniment.

 • Banderoles de lona monomaterial

Fabricades amb un material lliure de clor, sense risc d’alliberament de dioxines i altres compostos clorats a l’entorn. Són lliures de cadmi i d’altres metalls pesants i ftalats. Per la seva fabricació no es fa ús de fluids hidràulics contaminants. La impressió es fa amb tintes UVI respectuoses amb el medi ambient. El material és reciclable.

 • Bosses marxandatge

Fabricades amb 100% de cotó orgànic.

 • Paradistes, foodtrucks i similars

S’han establert uns requisits generals que han de complir els paradistes i similars en matèria de sostenibilitat (per exemple, assegurar la recollida selectiva dels residus, il·luminació amb Leds, grups electrògens de gas natural, etc. ) i específics en funció de les activitats (ús de materials reciclables i/o biodegradables i mesures per prevenir  el malbaratament alimentari).

 • Produccions sostenibles de consum

Ús de gots i ampolles reutilitzables per a públic i artistes actuants.

Conscienciar, reduir i compensar la petjada de carboni mitjançant accions concretes:

 • Consum d’energia elèctrica i grups electrògens.
 • Foment de la mobilitat sostenible de professionals, artistes i públic assistent.
 • Càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de l’organització de l’esdeveniment (càlcul de les emissions energètiques dels espais d’actuació i dels desplaçaments de tots els participants, des del formulari d’inscripció).
  Durant la darrera edició, la Fira va calcular les emissions de diòxid de carboni que va generar la seva activitat i va compensar les emissions que no es van poder minimitzar, col·laborant amb un projecte d’energia eòlica que es duu a terme a Turquia, a l’Edincik Wind Power Plant. 
 • Voluntat de compensar les emissions que no s’han pogut minimitzar.
 • Oferir als participants la possibilitat de compensar la seva petjada de carboni.
 • Proveïdors, contractació de serveis i compra de productes

Treballem amb professionals de proximitat. Prioritzem els productes elaborats per empreses del tercer sector: cooperatives d’iniciativa social, empreses d’inserció, fundacions sense ànim de lucre, etc.

 • Avaluar la satisfacció dels participants en relació a la sostenibilitat

Mitjançant l’enquesta de valoració de la Fira es pregunta als participants en relació a la sostenibilitat.

 • Considerar els reptes de la societat a l'hora de configurar la programació artística i professional incloent l'Agenda 2030
  • Igualtat d’oportunitats i no discriminació: Col·laboració amb el Centre Penitenciari de Lledoners i/o altres col·lectius.
  • Comunicació amb llenguatge inclusiu (escrit i visual) no discriminatori i lliure de prejudicis.
  • Promoure la igualtat de gènere posant en valor la paritat de la programació artística/professional.
  • Visibilitzar problemàtiques socials mitjançant la programació artística/professional.
 • Accessibilitat i inclusió
  • Formem part de programes socials que tenen com a objectiu millorar la vida de les persones en situació de vulnerabilitat mitjançant la cultura.
  • Estem treballant per tenir una web accessible, utilitzable pel màxim número de persones, independentment dels seus coneixements o capacitats personals.